Celé Česko čte dětem - logo

Celé Česko čte dětem o.p.s.

Celé Česko čte dětem je celostátní osvětová a mediální kampaň na podporu emočního zdraví dětí. Jde o návrat ke krásnému rituálu předčítání a sdílení času rodičů a dětí.