5 listopadu, 2018

Kontakt

E-mailová adresa – info@podporit.cz

Nadační fond Podpořit
IČO: 09714316
Nadační fond Podpořit je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. N 753. 
Adresa: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Telefonní číslo +420 737 862 188

Marketing a fundraising – Podpořit Family s.r.o.
IČO: 09154230
(Zapsán v obchodním rejstříku)
Adresa: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno